פרוייקט הקולנוע הגלילי – קול קורא להגשת בקשות לתמיכה לשנת 2019

פרוייקט הקולנוע הגלילי מיסודם של פרוייקט הקולנוע הישראלי ומרכז תרבות נצרת עילית קול קורא להגשת בקשות לתמיכה – שנת 2019

לציבור היוצרים והיוצרות,

אנו שמחים לבשר על הסכם שיתוף פעולה שנחתם בין קרן רבינוביץ לאמנויות לבין מרכז תרבות נצרת עילית, לתמיכה בסרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים עלילתיים קצרים וסרטי תעודה, במסלולי הפקה ופיתוח, לתושבי אזור הגליל. שיתוף הפעולה מיועד להיתמך על ידי משרד התרבות והספורט, ובהתאם לתחום התמיכה החדש המיועד לסרטים אזוריים, שהוגדר השנה לראשונה במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט.

הגשת בקשות התמיכה לקרן במועד זה היא מיום פרסום הודעה זו, ועד יום רביעי, ה-4 בחודש דצמבר, 2019.

יש לשים לב כי התמיכה בפרוייקט הקולנוע הגלילי היא אך ורק להפקות סרטים העומדות בהגדרות מבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט לסרטים אזוריים – אזור הגליל. להלן, בין השאר, ההגדרות הנוגעות להפקה אזורית:

"אזור הגליל" – כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993

"תושב אזור הגליל" – מי שמקום המגורים הקבוע שלו הוא באזור הגליל

הפקת סרט קולנוע שמתקיימים בה כל אלה, באזור הגליל:

1. 40% לפחות מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי אזור הגליל: היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי, וצוות ההפקה; לעניין זה, יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב אזור הגליל, כאילו הוא תושב האזור, אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי, עוזר צלם או עוזר סאונד, לפי העניין, שהוא תושב אזור הגליל;

2. בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה:

(א) 30% לפחות מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור הגליל;

(ב) 51% לפחות מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי אזור הגליל, בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט;

3. בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות:

(א) מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור הגליל ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בהיקף שלא יפחת מ–55% מאורכו, בוצעו באזור הגליל;

(ב) ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי או תסריטאי, הם תושבי אזור הגליל: מפיק, מפיק בפועל, במאי, תסריטאי, צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים, מלחין, עורך, מעצב אמנותי;

פרט להגדרות הנ"ל, יוצרים ויוצרות המעוניינים להגיש, נדרשים לקרוא בעיון את הכללים והנהלים המלאים טרם הגשת בקשת התמיכה; פרוייקט הקולנוע הגלילי שומר לעצמו הזכות שלא לקרוא בקשה שלא הוגשה בהתאם לכללים ולנהלים, ולדחותה ללא נימוק נוסף. לצערנו הרב, במועד ההגשה האחרון נאלצה הקרן לפסול בקשות תמיכה רבות בגלל הופעת שמות היוצרים במסמכי ההגשה. היוצרים והיוצרות מתבקשים להקפיד הקפדה יתרה כי במסמכים הבאים, בין השאר, לא יופיעו שמות היוצרים והיוצרות בשום צורה:

  • תסריט
  • תקציר
  • הצהרת כוונות הבמאי/ת
  • תקציב
  • פירוט מקורות מימון
  • סקיצות וחומרים גרפיים (לבקשות בתחום האנימציה)
  • סינופסיס (לבקשות בתחום הפיתוח)
  • גרסאות ראף קאט (לבקשות בתחום ההשלמה)
  • חומרים מצולמים (אם ישנם, ואם היוצרים בחרו לצרפם). יש להקפיד במיוחד ששמות היוצרים והיוצרות לא יופיעו בקרדיטים של חומרים מצולמים, או בחומרים המצולמים בכל אופן אחר.

מסמך הקול הקורא ומסמך הכללים והנהלים המלאים של פרוייקט הקולנוע הגלילי זמינים להורדה באתר האינטרנט של הקרן.

בקשות תמיכה יתקבלו אך ורק באופן מקוון, דרך אתר האינטרנט של הקרן, בהתאם לכללים ולנהלים של פרוייקט הקולנוע הגלילי. לאתר האינטרנט להגשת הבקשות. 

לתשומת לבכם: תמיכות פרוייקט הקולנוע הגלילי לשנת 2019 מותנות ותלויות בקבלת תמיכת משרד התרבות והספורט בתחום זה על ידי הקרן.

לתשומת לב מגישי ומגישות הבקשות:

בהתאם למבחנים החדשים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, חובה להגיש לקרן את כל המסמכים המוגשים בבקשת התמיכה (פרט לטופס ההגשה המקוון, לקורות החיים, להצהרה על הזכויות ולהצהרה על ההגשות הקודמות) ללא ציון שם המפיק/ה, הבמאי/ת או התסריטאי/ת. יש להקפיד כי גם בחומרי הצפייה המצורפים לא יופיעו שמות אלו. אי הקפדה על כלל זה עלולה להוביל לפסילת בקשת התמיכה ללא נימוק נוסף.

בסיום הליך הגשת הבקשה חובה על המגיש/ה לוודא קבלת מספר הגשה וקבלת דוא"ל אישור הגשה לכתובת הדוא"ל שהוזנה בטופס הבקשה המקוון, וזאת על מנת לוודא את קליטת הבקשה במערכת המקוונת. יש לשמור את דוא"ל האישור ואת מספר הבקשה לצורך מעקב.

תשובת הקרן לבקשת התמיכה תישלח לתיבת הדוא"ל שהוזנה לטופס ההגשה. התשובה תישלח בתוך ארבעה חודשים מהתאריך האחרון להגשה במועד בו הוגשה הבקשה.

אנו ממליצים למגישי ומגישות הבקשות שלא להמתין עם הגשת בקשתם לימים האחרונים של מועד ההגשה (4.12.2019) במקרה של תקלה טכנית בצד המגיש/ה, או כל עיכוב אחר שאינו תלוי בקרן, לא תהיה לקרן אפשרות לקבל בקשות אחרי המועד האחרון להגשת בקשות תמיכה.

בהצלחה!

משרד התרבות
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב whatsapp
error: Content is protected !!
דילוג לתוכן